Vanuit uw land kunnen geen nieuwe bestellingen worden geplaatst. United States

1. Het alarm gaat af

Schakel het alarm uit of activeer Lady-Comp door op eender welk knop te drukken.

2. Meten

Plaats de thermometer 30 tot 60 seconden onder uw tong tot u een geluidssignaal hoort ter bevestiging.

3. Vruchtbaarheid aflezen

De computer geeft de temperatuur en uw vruchtbaarheidsindicator weer voor de komende 24 uur.


Vruchtbaarheidsindicatie

Uw vruchtbaarheid wordt na het meten weergegeven door een groen, geel of rood bolletje (zie onder). Het aantal groene dagen zal gedurende de 3 eerste maanden dat u het toestel gebruikt progressief stijgen. Het aantal rode dagen zal daarentegen progressief dalen.

De vruchtbaarheidsindicatie is voor 99,3% betrouwbaar vanaf de eerste dag dat u het toestel gebruikt (Pearl Index = 0,7). Als het toestel niet voldoende informatie krijgt of deze niet kan interpreteren, zal het aantal gele dagen stijgen.

groen = onvruchtbare dag

geel = aan het leren

rood = vruchtbare dag


pearly-display.jpg

Met pearly

De procedure met pearly is dezelfde, maar het scherm geeft een pijltje weer dat naar een gekleurd bolletje wijst om uw vruchtbaarheid weer te geven.

Steeds preciezer

In het begin moet u uw temperatuur zo regelmatig mogelijk meten. Hoe meer informatie het toestel opneemt, hoe gemakkelijker het wordt om het aantal vruchtbare dagen (rood) te verkleinen.

Na drie maanden, kunt u u uw gegevens uploaden op onze website en een gedetailleerd verslag over uw cycli afdrukken (PDF-bestand).