Vanuit uw land kunnen geen nieuwe bestellingen worden geplaatst. United States

 Bestaat er een risico dat er fouten optreden bij het meten van de basale lichaamstemperatuur?

Nee. Het proces om de basale lichaamstemperatuur te meten wordt op intelligente manier gecontroleerd door Lady-Comp. Tijdens de temperatuurmeting, bevraagt de computer de sensor meerdere honderden maal per seconde. Hij wacht op een duidelijk gedefinieerde meting van de temperatuurverhoging. Wanneer de verhoging abnormaal is, bijvoorbeeld omdat de thermometer tijdens het meten verschoven is, zal Lady-Comp dat onmiddellijk ontdekken.

Wanneer de sensor bij het begin van de meeting niet correct geplaatst werd (bijv.: op de tong in plaats van onder de tong), zal Lady-Comp een basale lichaamstemperatuur meten die lager ligt dan die die in zijn geheugen opgeslagen liggen, en de meting dus niet opnemen.

Lady-Comp detecteert ook of u koorts hebt (de letter 'F' verschijnt op het scherm), en of de temperatuurmeting te vroeg afgebroken werd (een geluidssignaal moet het einde van de meting bevestigen). Het wordt echter aangeraden om uw temperatuur niet te meten wanneer u ziek bent, om te vermijden dat de computer tegenstrijdige informatie wordt gevoed.